IN VIER STAPPEN NAAR RESULTAAT

Voor projecten met een kop en een staart, is onze werkwijze is geënt op vier overzichtelijke stappen. Deze zijn gericht op het succesvol opzetten en laten functioneren van uw bedrijfsonderdeel, zodat dit uiteindelijk een geoliede machine is. Dan kan het worden overgenomen door een vaste kracht, die wij ook desgewenst inwerken.
Voor periodieke ondersteuning volgen wij in grote lijnen deze vier stappen, maar wordt na evaluatie bijgestuurd op basis van wederzijdse wensen.

1 – We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek gecombineerd met een oriëntatie op uw bedrijf. Tijdens deze sessie worden uw wensen  geïnventariseerd en vervolgens maken wij een aanbieding. De twee vaste onderdelen van onze offerte zijn een concrete beschrijving van de dienstverlening en een geheimhoudingsovereenkomst.

ANALYSE EN PLAN VAN AANPAK

2 –Na akkoord op onze aanbieding maken wij een analyse en plan van aanpak. In deze fase brengen wij op gedetailleerd niveau in kaart hoe wij uw opdracht gaan uitvoeren. Hier start onze ‘tijdelijke inzet met blijvend resultaat’.

PLANNING EN UITVOERING

3 – De werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd. Op uw verzoek kan dat op locatie of remote. Rekening houdend met uw beschikbaarheid leveren wij conform de gemaakte afspraken op.

EVALUATIE EN ADVIES

4 – Na afronding van het project volgt een evaluatie en geven wij adviezen voor een goede opvolging en bijsturing van het betreffende bedrijfsonderdeel. Zo kunt u met goed gevoel het blijvend effect van onze inzet ervaren.

Algemene Voorwaarden

IN VIER STAPPEN NAAR RESULTAAT

Onze werkwijze is geënt op vier overzichtelijke stappen. Deze zijn gericht op het succesvol opzetten en laten functioneren van uw bedrijfsonderdeel, zodat dit uiteindelijk een geoliede machine is. Dan kan het worden overgenomen door een vaste kracht, die wij ook desgewenst inwerken.

1 – We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek gecombineerd met een oriëntatie op uw bedrijf. Tijdens deze sessie worden uw wensen  geïnventariseerd en vervolgens maken wij een aanbieding op basis van fixed fee. De twee vaste onderdelen van onze offerte zijn een concrete beschrijving van de dienstverlening en een geheimhoudingsovereenkomst.

ANALYSE EN PLAN VAN AANPAK

2 –Na akkoord op onze aanbieding maken wij een analyse en plan van aanpak. In deze fase brengen wij op gedetailleerd niveau in kaart hoe wij uw opdracht gaan uitvoeren. Hier start onze ‘tijdelijke inzet met blijvend resultaat’.

PLANNING EN UITVOERING

3 – De werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd. Op uw verzoek kan dat op locatie of remote. Rekening houdend met uw beschikbaarheid leveren wij conform de gemaakte afspraken op.

EVALUATIE EN ADVIES

4 – Na afronding van het project volgt een evaluatie en geven wij adviezen voor een goede opvolging en bijsturing van het betreffende bedrijfsonderdeel. Zo kunt u met goed gevoel het blijvend effect van onze inzet ervaren.

Algemene Voorwaarden

Contact

Wilt u direct contact met ons opnemen? Vul dan dit contactformulier in!

deBedrijfsdokter

Postadres:

Voorstraat 47

1931 AH | Egmond aan Zee

Telefoon:

06-1538 3261

info@debedrijfsdokter.nl

KVK: 73273511